GEMENGD BEDRIJFSAFVAL

PRODUCTIEAFVAL - OPRUIMING MAGAZIJN - ...

gemengd bedrijfsafval

Toegelaten

  • Alle niet-gevaarlijke brandbare of sorteerbare afvalstoffen

NIET Toegelaten

  • Asbesthoudend afval

  • Roofing

  • Aarde

  • Autobanden

  • Transportbanden

  • KGA (verf, olie, mazout, gasflessen, TL-lampen)

  • Alle gevaarlijke of schadelijke afvalstoffen

Container 8m3

Container 10m3

Container 12m3

Container 15m3

Container 20m3

Container 30m3

Container bestellen voor gemengd bedrijfsafval

8m3
10m3
12m3
15m3
20m3
30m3