GROFVUIL

grof vuil Containers Wyffels

Toegelaten

  • Roofing

  • Autobanden

  • Isolatie

  • Treinbilzen

  • Alle niet-gevaarlijke afvalstoffen

NIET Toegelaten

  • Asbesthoudend afval

  • Aarde

  • KGA (verf, olie, mazout, gasflessen, TL-Lampen, ...)

  • Alle gevaarlijke of schadelijke afvalstoffen

Container 8m3

Container 10m3

Container 12m3

Container 15m3

Container 20m3

Container bestellen voor grof vuil

8m3
10m3
12m3
15m3
20m3